Yukitoshi Tokumoto

Yukitoshi Tokumoto

If you know more information about Yukitoshi Tokumoto help us to improve this page
Birthday: 
22 September 1977, Yamaguchi, Japan
Yukitoshi Tokumoto was born on September 22, 1977 in Yamaguchi, Japan. He is an actor, known for Kikôshi Enma: Hono ma (2007), Kikôshi Enma: Piguma (2006) and Kikôshi Enma: Nobusuma (2006).

Yukitoshi Tokumoto's FILMOGRAPHY

One Punch Man - Season 1

EPS12

One Punch Man: Wanpanman - Season 1 [Audio: Eng]

EPS12

Naruto Shippuden - Season 3

EPS18

Naruto Shippuden - Season 4

EPS17

Naruto Shippuden - Season 2

EPS21

Naruto Shippuden - Season 1

EPS32

Death Note (English Audio) - Season 1

EPS37

Naruto - Season 1 (English Audio)

EPS26
Example Example Example
HD
Country:
Genre: