Yasunori Matsumoto

Yasunori Matsumoto

If you know more information about Yasunori Matsumoto help us to improve this page
Birthday: 
7 February 1960, Chiba, Japan
Yasunori Matsumoto was born on February 7, 1960 in Chiba, Japan. He is an actor, known for Sureiyâzu (1995), Slayers Next (1996) and Sureiyâzu Try (1997).

Yasunori Matsumoto's FILMOGRAPHY

Pokemon - Season 21 [Audio: Eng]

EPS48

Naruto Shippuden - Season 21

EPS8

Naruto Shippuden - Season 22

EPS21

Naruto Shippuden - Season 20

EPS24

Naruto Shippuden - Season 19

EPS14

Naruto Shippuden - Season 16

EPS13

Naruto Shippuden - Season 17 [Sub: Eng]

EPS32

Naruto Shippuden - Season 18

EPS19

Stand By Me Doraemon

HD

Naruto Shippuden - Season 14 (English Audio)

EPS25

Naruto Shippuden - Season 15 (English Audio)

EPS28

Pokemon: BW Adventures in Unova - Season 16 [Sub: Eng]

EPS45

Naruto Shippuden - Season 13 (English Audio)

EPS35

Naruto Shippuden - Season 12 (English Audio)

EPS18

Naruto Shippuuden Movie 6: Road to Ninja

HD

Naruto Shippuden - Season 10 (Audio: Eng)

EPS22

Naruto Shippuden - Season 11 (English Audio)

EPS24

Pokemon: BW Rival Destinies - Season 15 [Sub: Eng]

EPS49

Naruto Shippuden - Season 8 (English Audio)

EPS24

Naruto Shippuden - Season 9 (English Audio)

EPS20

Naruto Shippuden - Season 7 (English Audio)

EPS8

Pokemon: Sinnoh League Victors - Season 13 [Sub: Eng]

EPS34

Pokemon: Black and White - Season 14 [Sub: Eng]

EPS50

NEXT PAGE

Example Example Example
HD
Country:
Genre:

Yasunori Matsumoto'S roles

Kizashi Haruno
Kizashi Haruno