Kunihiko Yasui

Kunihiko Yasui

If you know more information about Kunihiko Yasui help us to improve this page
Birthday: 
12 December 1960, Nagoya, Japan
Height: 
180 cm
Kunihiko Yasui was born on December 12, 1960 in Nagoya, Japan. He is an actor, known for SVC Chaos: SNK vs. Capcom (2003), KOF: Sky Stage (2010) and Samurai Supirittsu shinsho kenkaku ibunroku: yomigaerishi soko no yaiba (1999).

Kunihiko Yasui's FILMOGRAPHY

Attack on Titan - Season 3 [Sub: Eng]

EPS22

Naruto Shippuden - Season 21

EPS8

Naruto Shippuden - Season 22

EPS21

Naruto Shippuden - Season 20

EPS24

Naruto Shippuden - Season 19

EPS14

Attack on Titan: Junior High - Season 1 (English Audio)

EPS12

Naruto Shippuden - Season 16

EPS13

Naruto Shippuden - Season 17 [Sub: Eng]

EPS32

Naruto Shippuden - Season 18

EPS19

Attack on Titan - Season 1

EPS25

Naruto Shippuden - Season 14 (English Audio)

EPS25

Naruto Shippuden - Season 15 (English Audio)

EPS28

Naruto Shippuden - Season 13 (English Audio)

EPS35

Naruto Shippuden - Season 12 (English Audio)

EPS18

Naruto Shippuden - Season 10 (English Audio)

EPS22

Naruto Shippuden - Season 11 (English Audio)

EPS24

Naruto Shippuden - Season 8 (English Audio)

EPS24

Naruto Shippuden - Season 9 (English Audio)

EPS20

Naruto Shippuden - Season 7 (English Audio)

EPS8

Naruto Shippuden - Season 6 (English Audio)

EPS31

Naruto Shippuden - Season 3

EPS18

Naruto Shippuden - Season 5

EPS24

Naruto Shippuden - Season 4

EPS17

NEXT PAGE

Example Example Example
HD
Country:
Genre:

Kunihiko Yasui'S roles

Yotaka
Yotaka